nhs logo coloured transparent background.png
slogan.jpg
 
Home > Admission & Outreach > Outreach > National Mathematical Olympiad of Singapore > Results > 2008

2008

NMO∑ 2008 Results

School Team Awards

SCHOOL

RANK

Rosyth School

1.     TAY WEI SHINN ERIC

2.     BRYAN NEO WEI JIAN

3.     SHELDON KIEREN TAN

4.     ANG YI RUI (RESERVE)

1st

Henry Park Primary School

1.     ER JUN JIA

2.     HOWE CHOONG YIN

3.     MICHAEL KEVIN YANG

4.     YANG GAN (RESERVE)

2nd

Nanyang Primary School

1.     DAVID LIN KEWEI

2.     TAN SIAH YONG

3.     WANG ZIJUN

4.     LUCAS LEE JUN HAO (RESERVE)

3rd

Catholic High School (Primary)

1.     XAVIER LIM XIAO ZHENG

2.     GAVIN JARED BALA

3.     WU GUAN QUN

4.     TEO XUE HENG

4th

Tao Nan School

1.     POH YING MING

2.     JONATHAN NEE

3.     TEO QI XUAN

4.     SOH JUN XIAN HENDRICK

5th

Nan Hua Primary School

1.     DANIEL TAN CHEE HIAN

2.     LIU YIJIA

3.     CHUA ZHE XUAN

4.     ERIC ZHAO BEI HANG

6th

Raffles Girls’ Primary School

1.     KONG YUN-ZHEN CLARA

2.     ABINAYA MAHATMA

3.     SURYA MATHIALAGAN

4.     ZHENG YIXIN

7th

St. Hilda’s Primary School

1.     NATHAN ANG

2.     DARYL TAN

3.     LIANG SHI YI

4.     WU QI LING

8th

Ai Tong School

1.     MIN KYUNG JAE

2.     CHIO JIA LE

3.     LIM MI QI

4.     YEO YAO YU

9th

Greenridge Primary School

1.     ETHAN SOH YI

2.     NG XIANG YUN

3.     GABRIEL KOH KIA KHENG

4.     LOH DE RONG

10thSingapore Mathematical Society Prize

Rank

Name

Participating Schools

1st

DAVID LIN KEWEI

NANYANG PRIMARY SCHOOL

2nd

YANG YUE QING

CHONGFU PRIMARY

3rd

TAN SIAH YONG

NANYANG PRIMARY SCHOOLINDIVIDUAL CATEGORY
North Zone (Top 10)

Rank

Name

Participating SchoolS

1st

YANG YUE QING

CHONGFU PRIMARY

2nd

TAY WEI SHINN ERIC

ROSYTH SCHOOL

3rd

BRYAN NEO WEI JIAN

ROSYTH SCHOOL

4th

SHELDON KIEREN TAN

ROSYTH SCHOOL

5th

ANG YI RUI

ROSYTH SCHOOL

6th

SIEW KHENG HUN

ROSYTH SCHOOL

7th

FARHAN ZAIN

ROSYTH SCHOOL

8th

WONG YU XIAN

JIEMIN PRIMARY SCHOOL

9th

TIAN WEN LOONG JEREMY

ROSYTH SCHOOL

10th

LIM ZHENG XIAN

ROSYTH SCHOOL


South Zone (Top 10)

Rank

Name

Participating Schools

1st

XAVIER LIM XIAO ZHENG

CATHOLIC HIGH SCHOOL (PRIMARY)

2nd

WU GUAN QUN

CATHOLIC HIGH SCHOOL (PRIMARY)

3rd

GAVIN JARED BALA

CATHOLIC HIGH SCHOOL (PRIMARY)

4th

ZHAO YUFAN

YANGZHENG PRIMARY SCHOOL

5th

MIN KYUNG JAE

AI TONG SCHOOL

6th

KONG YUN-ZHEN CLARA

RAFFLES GIRLS' PRIMARY SCHOOL

7th

DARREN CHUA YEE SHUEN

ANGLO-CHINESE SCHOOL (PRIMARY)

8th

ANNIE JUNG HAE RYUNG

PEI TONG PRIMARY SCHOOL

9th

ABINAYA MAHATMA

RAFFLES GIRLS' PRIMARY SCHOOL

10th

SURYA MATHIALAGAN

RAFFLES GIRLS' PRIMARY SCHOOL


East Zone (Top 10)

Rank

Name

Participating Schools

1st

JACKSON HUANG CHENG YU

CASUARINA PRIMARY SCHOOL

2nd

NATHAN ANG

ST. HILDA'S PRIMARY SCHOOL

3rd

POH YING MING

TAO NAN SCHOOL

4th

JONATHAN NEE

TAO NAN SCHOOL

5th

TEO QI XUAN

TAO NAN SCHOOL

6th

WU GUAN ZHOU

RED SWASTIKA SCHOOL

7th

LIM YU LIANG

MAHA BODHI SCHOOL

8th

HWANG JI SOO

TANJONG KATONG PRIMARY

9th

DARYL TAN

ST. HILDA'S PRIMARY SCHOOL

10th

SAMUEL VINCENT

TEMASEK PRIMARY SCHOOL


West Zone (Top 10)

Rank

Name

Participating Schools

1st

DAVID LIN KEWEI

NANYANG PRIMARY SCHOOL

2nd

TAN SIAH YONG

NANYANG PRIMARY SCHOOL

3rd

ER JUN JIA

HENRY PARK PRIMARY SCHOOL

4th

MICHAEL KEVIN YANG

HENRY PARK PRIMARY SCHOOL

5th

HOWE CHOONG YIN

HENRY PARK PRIMARY SCHOOL

6th

WANG ZIJUN

NANYANG PRIMARY SCHOOL

7th

WOO SI JIN

JURONG PRIMARY SCHOOL

8th

LUCAS LEE JUN HAO

NANYANG PRIMARY SCHOOL

9th

GLENN EE JE HONG

NANYANG PRIMARY SCHOOL

10th

AHN SOO YOUNG

BUKIT VIEW PRIMARY SCHOOL